Александар Јовановић

УДАЈ СЕ МУШКИ – Дуња Петровић

Пријатељи оснивају агенцију за организацију свадби, праве конкурс и дају оглас, али одзив није велики. Ипак, један човек се јавља, али он нема везе са организацијом свадби. Прихвата да буде Волонтер, у измишљеној агенцији, али и он има тајну.

Read More