Хана Андјели Јовчић

Лечење душе ин виво

Лечење душе ин виво је представа о Нади Љубић, девојци старг кова. Има емотивне проблеме. Депресивна је и не може да ради. Тешко комуницира и не може да се интегрише у капиталистичко друштво.

Read More