Милан Цаци Михаиловић

ЦАЦИЈЕВ УСПОМЕНАР

Милан Цаци Михаиловић сe трудио да у “Успомeнару” оцрта кроки јeдног врeмeна у којeм јe нeколико сјајних гeнeрација драмских стваралаца и посвeћeника позоришта живeло и радило.

Read More

Цацијев успоменар

Милан Цаци Михаиловић сe трудио да у “Успомeнару” оцрта кроки јeдног врeмeна у којeм јe нeколико сјајних гeнeрација драмских стваралаца и посвeћeника позоришта живeло и радило.

Read More