Јована Крстић

Симфонија Оријента

Пројекат представља реактуелизацију и ревитализацију Симфоније Оријента кроз визуру савременог приступа његовој интерпретацији и поставци...

Read More